Finanstilsynet Økokrim
Linje

Utbetaling av skattepenger med asylsøkerbevis som identitetsbekreftelse

Finanstilsynet 13.07.2009

Kredittilsynet har mottatt henvendelse fra Finansdepartementet om at enkelte asylsøkere har hatt problemer med å få tilbakebetalt skattepenger de har til gode fordi de mangler legitimasjonsdokumenter

Hvitvaskingslovens krav til kundekontroll gjelder ikke ved heving av tilgodehavende i henhold til en utbetalingsblankett fra Skatteetaten. En slik utbetaling er å anse som en enkelttransaksjon, og medfører ikke etablering av kundeforhold som utløser plikt til kundekontroll, jf. hvitvaskingsloven § 6 første ledd nr. 1. Hvitvaskingsloven pålegger derfor ikke banker å stille bestemte krav til legitimasjon for å kunne utbetale et beløp på under 100 000 kroner i henhold til en utbetalingsblankett fra Skatteetaten.

Bankene vil ha behov for å forsikre seg om at betalingen skjer til rett person.

Les hele saken på Kredittilsynets nettsider