Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskingskonferansen 2017 - Hold av datoen

ØKOKRIM 07.04.2017

Årets konferanse arrangeres 9.-10. november på Sundvolden. Endelig invitasjon med agenda og påmelding sendes ut og publiseres i løpet av september.

Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Flere av temaene er basert på innspill og forslag fra deltagere på fjorårets konferanse. Det er allerede klart at Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.

Andre temaer på konferansen

  • Ny hvitvaskingslov
  • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
  • Tilsynspraksis
  • Hvitvasking i fast eiendom
  • Ny lovs betydning for skadeforsikring

Sundvolden
Konferansen arrangeres også i år på Sundvolden Hotell, og i år vil plenumssesjoner finne sted i ny sal, «Sundvolden Hall». Som tidligere er hele hotellet booket til konferansen. Konferansen starter kl. 10:00 torsdag og rundes av ca. kl. 13:00 fredag med påfølgende lunsj. Nettverksbygging vil også i år stå på agendaen med påfølgende middag.

Vi håper på stor deltakelse og engasjement også i år.