Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskingskonferansen 2017 - påmelding

Finanstilsynet og ØKOKRIM 21.09.2017

Skattedirektør Hans Christian Holte åpner årets hvitvaskingskonferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten avslutter konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor. Hvitvaskingskonferansen 2017 arrangeres 9. og 10. november på Sundvolden hotell. 

Andre temaer på konferansen

  • Ny hvitvaskingslov
  • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
  • Tilsynspraksis
  • Hvitvasking i fast eiendom
  • Ny lovs betydning for skadeforsikring  

Påmelding

Meld deg på konferansen

Om konferansen

Hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.