Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

29.09.2017

Regjeringen har i dag publisert ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering.

Analysen ser på ulovlige pengestrømmer i Norge, og vurderer truslene for hvitvasking og terrorfinansiering.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-risikovurdering-av-hvitvasking-og-terrorfinansiering/id2573298/

Se også regjeringens strategi mot hvitvasking og terrorfinansiering:www.regjeringen.no/id2569408