Finanstilsynet Økokrim
Linje

Streng straff for hvitvasking av 19,5 mill. kroner

ØKOKRIM 03.12.2015

Hevet hele utbyttet i kontanter

Den kosovoalbanske mannen erkjente straffskyld på alle tiltalepunktene. Hvitvaskingen ble gjort gjennom såkalt fiktiv fakturering. Han hadde drevet to malerfirmaer i en toårsperiode og dessuten opprettet fire firmaer som la til rette for hvitvaskingen av penger.

De fire malerfirmaene uten reell drift opererte kun som et faktureringsselskap og uttaksledd for de to selskapene som utførte arbeidet. Underselskapene utstedte fiktive fakturaer som ble betalt av de to malerfirmaene. Kort tid etter at pengene var på konto til de faktureringsselskapene ble beløpene hevet kontant gjennom en rekke uttak i minibanker av den domfelte eller bekjente av ham. Kontantene gikk blant annet til å betale svarte lønninger, også til utlendinger med ulovlig opphold i Norge. Selskapene unndro også betydelige beløp i skatter og avgifter.

Foruten hvitvasking ble mannen også dømt for brudd på utlendingsloven, dokumentfalsk. I tillegg til fengselsstraffen måtte han også tåle inndragning av 19,5 mill. kroner og fratatt retten til å eie eller være daglig leder for næringsvirksomhet på ubestemt tid.

I dommen understreker Oslo tingrett at «Slik kriminalitet er vanskelig og ressurskrevende å etterforske, og har store samfunnsmessige skadevirkninger. Virksomhetene unndrar seg betaling av skatt og avgifter, og bruken av illegal arbeidskraft gir en høy risiko for utnyttelse av arbeidstakerne. Gjennom de lavere driftskostnader som følger av skatteunndragelsene og bruk av ulovlig arbeidskraft bidrar disse nettverkene også til å utkonkurrere lovlige virksomheter.»