Finanstilsynet Økokrim
Linje

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Finanstilsynet 28.04.2016

Rundskriv fra Finanstilsynet.

Eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. Eiendom anses å være en attraktiv måte å hvitvaske på, og det er risiko for at store beløp hvitvaskes gjennom eiendomstransaksjoner. Eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling innehar dermed en viktig rolle i det nasjonale antihvitvaskingsarbeidet. 

Finanstilsynets rundskriv: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet