Linje

Hvordan rapportere?

12.05.2017

Rapporter om mistenkelige transaksjoner (MTR) sendes elektronisk. Det er tilrettelagt for sikker elektronisk overføring av opplysninger til ØKOKRIM via Altinn

Det er to fremgangsmåter for rapportering via Altinn. Dette kan skje på følgende måter:

1. Manuell utfylling av skjema via Altinn.no: Dette er den vanligste formen for rapportering som de fleste rapporteringspliktige benytter. Gå direkte til skjema ved å klikke på Altinnlogoen til høyre.

For mer informasjon se http://www.altinn.no/.

2. Via sluttbrukersystem: Rapportering via sluttbrukersystem er et alternativ for rapporteringspliktige som sender inn opplysninger til ØKOKRIM ofte i stort volum.

For mer informasjon se integrasjon av sluttbrukersystem mot Altinn 

  

Hvem kan rapportere - Roller i Altinn

For å kunne fylle ut og sende inn det elektroniske skjemaet i Altinn må du ha fått forhåndstildelt en rolle som rapporteringspliktig. De som kan ha en slik rolle er:

 

  • innehaver av virksomhet
  • daglig leder i virksomhet
  • styreleder for virksomheter
  • styremedlem og deltaker i virksomhet
  • norske representanter for utenlandske selskaper som er registrert i Enhetsregisteret

 

Dersom du ikke har fått forhåndstildelt en rolle, må du be en av personene i ditt foretak som er nevnt i punktlisten ovenfor om å delegere en slik rolle til deg.

  

Teknisk brukerstøtte

Dersom du har problemer med tilgang, kontakt Altinn Brukerservice på tlf. 75 00 60 00.

  

Faglig brukerstøtte

Det følger en veiledning til postene som skal fylles ut, hjelpeteksten får du frem ved å trykke på ?. Ved behov for ytterligere assistanse vedrørende innhold, kontakt EFE på tlf. 23 29 14 05.

 

Alternativ rapportering

Dersom elektronisk rapportering via Altinn ikke lar seg gjennomføre, kontakt Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM, og be om tilretteleggelse for alternativ rapportering.