Linje

Manglende rapportering - Straff

29.10.2009

Overtredelse av hvitvaskingsloven kan gi bøter, eller i særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 1 år anvendes, jfr. hvitvaskingsloven § 28.

Dersom rapporteringspliktig er en del av en hvitvaskingsoperasjon, både uaktsomt eller med hensikt, kan vedkommende straffes for hvitvasking, jfr. Straffeloven § 337-341: