Linje

Kontakt

Finanstilsynet

 • Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo
 • Postadresse: Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
 • Telefon sentralbord: 22 93 98 00
 • Telefaks: 22 63 02 26
 • E-post: post@finanstilsynet.no

ØKOKRIM

 • Enheten for finansiell etterretning
 • Besøksadresse: C.J. Hambros Plass 2B, 0164 Oslo
 • Postadresse: Postboks 8193 Dep, 0034 Oslo
 • Telefon sentralbord: 23 29 10 00
 • EFE vakttelefon: 23 29 14 05
 • Telefaks: 23 29 11 01
 • E-post: efe.okokrim@politiet.no