Linje

Om nettstedet

Hvitvasking.no er etablert og drives i fellesskap av Finanstilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE). Nettsiden er ment som en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven og andre interesserte i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Formålet med nettsiden har vært å samle informasjon på ett sted, for at det skal være lettere å orientere seg om arbeidet på feltet.

Det er ønskelig at hvitvasking.no skal ivareta brukernes behov. Innspill i denne forbindelse kan rettes til Finanstilsynet via post@finanstilsynet.no eller EFE ved ØKOKRIM via efe.okokrim@politiet.no.

Les mer om partenes rolle:

EFE

Finanstilsynet