Linje

Indikatorer på hvitvasking

ØKOKRIM 21.03.2017

Oppdaterte indikatorlister for de rapporteringspliktige er ferdigstilt, og formidlet til bransjeorganisasjonene.