Med opprettelsen av Egmont Group i 1995 har samarbeidet mellom FIUer blitt formalisert. Hensikten er å sørge for effektiv utveksling av etterretningsinformasjon mellom finansinstitusjoner og politi- og påtalemyndigheter.

Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM er Norges FIU. FIU’en mottar og analyserer rapporter om mistenkelige transaksjoner, og videreformidler informasjon til rette instans i henhold til regelverket.