Henvisning til straffelloven § 131 (terrorhandlinger) til § 136 a innebærer at rapporteringspliktige skal undersøke og rapportere transaksjoner hvor det kan være mistanke om tilknytning til terrorhandlinger eller finansiering av terrorvirksomhet.