INTERPOLs arbeidsgruppe mot hvitvasking og terrorfinansiering

INTERPOL har etablert en egen arbeidsgruppe som har som oppgave å være med på å utvikle og gjennomføre INTERPOLs arbeid på kriminalitetsområdene hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Arbeidsgruppen arbeider tett sammen med sekretariatet i INTERPOL (INTERPOLs hovedkvarter i Lyon, Frankrike). Blant de viktigste oppgavene er:

  1. Bidra til økt kompetanse på fagfeltet innen politi – og påtalemyndighet, hvitvaskingsenheter (FIUer), kontrollmyndigheter, rapporteringspliktige i henhold til de respektive lands hvitvaskingsbestemmelser og næringslivet
  2. Bidra til å tilrettelegge for tverrfaglig forståelse og kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene i arbeidet mot hvitvasking og finansiering av terrorisme
  3. Videreutvikle og sikre en god flyt av etterretningsinformasjon mellom de respektive lands politienheter

Mye av arbeidsgruppens fokus er å være med på å utforme innholdet i INTERPOLS årlige kongresser ”Financial Crime Congress”. Arbeidsgruppen ble etablert under den første Financial Crime Congress i Lyon i oktober 2002.

Mer informasjon om INTERPOLs arbeid mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet INTERPOLs hjemmeside.