Les mer i nyhetssaken fra Finansdepartementet på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu-kommisjonen-inviterer-til-innspill-om-forslag-pa-hvitvaskingsomradet/id2866672/