FATF har bedt om innspill innen 9. april 2021 kl. 18:00. Høringen er tilgjengelig her: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-proliferation-financing-risk.html