The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/TF) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF om å gjennomføre forsterkede kundetiltak, og, i de mest alvorlige tilfellene, å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående risikoen for hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen som stammer fra jurisdiksjonene (denne listen blir ofte omtalt som «svartelisten»):

  • Den demokratiske folkerepublikk Korea (DPRK)
  • Iran
  • Myanmar

Lenke til FATFs offisielle erklæring knyttet til land hvor det oppfordres til tiltak («svartelisten»): Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)

Lenke til FATFs offisielle erklæring knyttet til land som er gjenstand for særskilt monitorering («grålisten»): Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)