Rapporten bygger på tidligere arbeid om temaet fra andre internasjonale organisasjoner, sivilt samfunn og akademia, samt på FATFs egen ekspertise innenfor terrorfinansiering. Til rapporten er det innhentet informasjon og sakseksempler fra en rekke land i FATFs globale nettverk (inkl. Norge).

Rapporten er bl.a. ment å øke bevisstheten og kunnskapsnivået om finansiering av høyreekstrem terrorisme både hos de som jobber med bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og i befolkningen for øvrig.

Rapporten kan leses her: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Ethnically-or-racially-motivated-terrorism-financing.pdf