FATF utga i juli 2021 en ny rapport om hvitvasking av utbytte som stammer fra miljøkriminalitet. Rapporten inkluderer en liste over potensielle risikoindikatorer. 

Rapporten kan leses her:

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf