Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Vi har som målsetning å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven. Flere av temaene er basert på innspill og forslag fra deltagere på fjorårets konferanse.

Vi har gleden av å informere om at Turid Grotmoll, styreleder i Finans Norge og administrerende direktør i SpareBank1 Gruppen, vil åpne årets konferanse. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem vil åpne dag to med et foredrag om regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Videre vil forfatter av boken «Svartmaling», Einar Haakaas, gi et innblikk i hvitvaskingsmoduser i Norge. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil også i år sette fokus på det stadig mer krevende og uforutsigbare risikobildet Norge står overfor både nasjonalt og internasjonalt.

Andre temaer på konferansen er:

  • De viktigste endringene i ny hvitvaskingslov og EUs 5. direktiv
  • Nasjonal Trusselvurdering (NRA) – de viktigste endringene i risikobildet
  • Tilsynspraksis – bank og forsikring
  • Reellerettighetshavere – presentasjon av rapport «Dirkete og  indirekte eierskap»

Konferansen arrangeres også i år på Sundvolden Hotell. Som tidligere er hele hotellet booket til konferansen. Konferansen starter kl. 10.00 torsdag og rundes av ca. kl. 13.00 fredag, med påfølgende lunsj. I år vil plenumssesjoner finne sted i den nye storsalen, «Sundvolden Hall». Nettverksbygging med smaksprøver og aperitiff vil også i år stå på agendaen på torsdag kveld, med påfølgende middag tilberedt av Sundvoldens eminente kokk.

Vi håper på stor deltakelse og engasjement også i år, og vi ser frem til å se dere alle på Sundvolden i november!