Listene er nå gjort tilgjengelig på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmeside på økokrim.no.

Se indikatorlistene her.