Kriminelle nettverk har stor utbredelse og er en økende trussel innen flere av ØKOKRIMs ansvarsområder.

Se informasjonsskrivet her.