Veilederen var på en offentlig høring i mars-april 2022, og ble formelt vedtatt på FATFs plenumsmøte i juni 2022. Veiledningen og mer informasjon om veiledningen er tilgjengelig her: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-real-estate-sector.html