FATF har utarbeidet indikatorliste for handelsbasert hvitvasking.