Du kan lese mer om forskriften på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-apenhet-om-eierskap-og-kontroll-over-norske-juridiske-personer/id2862658/