Du kan lese mer om forskriften på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skjerpede-regler-pa-hvitvaskingsomradet/id2856169/.