Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon. I særlige tilfeller kan EFE, Økokrim forby gjennomføring av en transaksjon. Ved å stanse en transaksjon vil man hindre at utbytte fra straffbare handlinger hvitvaskes eller hindre at midler finansierer terrorisme.

Se rutinebeskrivelsen her: Rutine for stans av transaksjon – Økokrim (okokrim.no)