Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme (pdf) (oppdatert 20.11.2018)